เมตตา เมดเทค มอบ “หุ่นยนต์ฝึกเดินชนิดสวมใส่ ExoAtlet® Exoskeleton Wearable Robot” ให้กับโรงพยาบาลศิริราช
 

 

metta
metta
เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เมตตา เมดเทค จำกัด ทำการส่งมอบหุ่นยนต์ฝึกเดินชนิดสวมใส่ ExoAtlet® Exoskeleton Wearable Robot มูลค่า 8,000,000 บาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เนื่องด้วยทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์อันมากมายที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านงานวิจัย และประโยชน์กับผู้ป่วยในการนำหุ่นยนต์มาฝึกใช้ใน

ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการรับมอบ ณ ห้องภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารศรีสังวาลย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และผศ.นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

 

Related Products

Visitor Statistics
» 1 Online
» 55 Today
» 83 Yesterday
» 494 Week
» 1256 Month
» 10192 Year
» 103222 Total
Record: 291 (06.01.2022)